Bosch ventilatsioon

Ventilatsioon

Bosch ventilatsioon

Soojuse taaskasutusega ventilatsiooni süsteem – värske õhk ruumides ilma selleks akent avamata

Siseruumide tuulutamine avatud akende abil tähendab soojusenergiakulu märkimisväärset kasvu, eriti talvisel ajal. Soojusenergia taaskasutusega kliimasüsteem on energiatõhus ja mugav alternatiivne lahendus.

Soojuse taaskasutusega ventilatsiooni süsteem:

lahendus, mis tagab kontrollitud siseruumide õhutamise aknaid või uksi avamata. Õhutorustiku süsteem viib välja siseruumide seiskunud õhu ja toob sisse vajalikul temperatuuril värske välisõhu.

Õhuvoogude suunamine:

Õhuvoogude suunamiseks kasutatakse soojuse taaskasutusega ventilatsiooniseadmetes möödaviiku. Kui möödaviik on suletud, suunatakse värsket õhku ja kasutatud õhku kõrvuti, et kasutatud soe õhk kannaks oma soojuse üle jahedamale värskele õhule. Kui möödaviik on avatud – näiteks suveöödel, siis soojuse ülekandmine katkeb: katkeb ning jahe õhk suunatakse otse siseruumidesse.

Soojuse taaskasutusega ventilatsioonisüsteemi eelised:

  • Katkematu õhuvahetuse tulemusena ei mõjuta niiskus ja hallitus hoonete seisukorda
  • Kergem tagada hoonete vastavust energiatõhusust reguleeritavatele nõuetele
  • Madalamad energiakulud, sest kõrvaldub akende avamisega tekitatavad soojusenergiakaod
  • Õhust filtreerub saastunud õhk, tolm, õietolm ja teised allergeenid
  • Madalam müratase siseruumides, sest aknad jäävad suletuks
  • Automaatne lõhnade vältimine
  • Jahutus soojadel suveöödel, suunates jahedat värsket õhku otse siseruumidesse

Rohkem informatsiooni leiab siit