Eelisoleeritud plasttorud

Eelisoleeritud plasttorud Eelisoleeritud plasttorud

Väikekatlamaja küttetorustik peab vastama väga rangetele ohutuse, töökindluse, vastupidavuse ja tõhususe nõuetele. Uponor pakub eelisoleeritud torusid nii kütte- kui ka jahutusveevõrgu loomiseks. Neid tooteid saab kasutada eri rakendustes, kaasa arvatud kaugkütte jaotusvõrgus, majaühendustes, bioenergiavõrgus, biogaasitehases ja kaugjahutusvõrgus. Kasuktorustiku paigaldus pole keeruline ka raskemates oludes.

Uponori eelisoleeritud torud on end tõestanud töökindla, uuendusliku, paindliku ja kulutõhusa lahendusena, mis võimaldab transportida eri liiki vedelikke nii hoonete sees kui ka väljaspool. Pakume ka terviklikku tarbevee kasuktorustikku. Eelisoleeritud torude valmistamiseks kasutatud materjalid tagavad neile pika tööea. Kuna torud on kerged ja painduvad hästi, siis saab neid lihtsalt paigaldada ümber nurkade ja muudest takistustest möödumisel.