Väliskanalisatsiooni torud ja liitmikud

PIPELIFE on üks juhtivamaid plastist veevarustus-, kanalisatsiooni-, gaasi- ning kaablikaitsetorude ja -liitmike tootjaid Euroopas. PIPELIFE tooted vastavad rahvusvahelistele standarditele ning firmal on ISO 9002 sertifikaat.
Väliskanalisatsiooni torud ja liitmikud Väliskanalisatsiooni torud ja liitmikud

PIPELIFE väliskanalisatsiooni tootevalikust leiab näiteks

– Reovee kanalisatsioonitorud ja-liitmikud PRAGMA

– Sademevee kanalisatsioonitorud ja-liitmikud STARK

– PVC – Survekanalisatsioonitorud ja -liitmikud POWERLOCK

PVC NAL – reo ja vihmavee kanalisatsioonitorud ja liitmikud

– Drenaazitorud ja liitmikud

POLAR kaevud reovee ja vihmavee kanalisatsioonile ning drenaazile

SEPTIK – imbpuhastussüsteem

Hals Tradingu ladudest nii Tallinast kui Tartust leiab täiusliku PIPELIFE toodete valiku kohapealt. Oleme täiendanud tootenomenklatuuri ka ”abitoodetega”, et
suudaksime rahuldada nii väikeelamute kui ka suurte objektide vajadused.

Kuigi Hals Trading on hulgimüügifirma, oleme tulnud vastu väikeehitajatele ja rahuldanud nende vee- ja kanalisatsioonisoovid. Eelduseks on terve krundi ja/või
hoone täispaketi müük. Küsige julgelt pakkumist!

Teie kõikvõimalikele küsimustele vastame heameelega nii Hals Tradingus kui ka loomulikult Pipelife Eestis.